Rich Text File
RTF-bestand
Checklist
Checklist
Copy Unchecked
Kopieër niet aangevinkt
Archive Project
Archiveer project
Cut Unchecked
Knip niet aangevinkt
Move Checked to Bottom
Plaats afgevinkt onderaan
Split
Splits
Open Quickly…
Snel openen…
Checklist
Checklist
Mark as Checked
Markeer als afgevinkt
Mark All as Checked
Markeer alles als afgevinkt
Duplicate
Dupliceer
Extract Text
Extraheer tekst
Duplicate Note
Dupliceer notitie
Duplicate Note
Dupliceer notitie
Split
Splits
Duplicate
Dupliceer
Split Note
Splits notitie
**Bread is amazing.** It's: • Easy to make • Versatile • Delicious **The problem with bread:** • Hard to eat in one piece • Cutting it yourself is annoying • The slices you cut yourself are not uniform in thickness In conclusion: bread is amazing, but it's either hard or time-consuming to eat. What we need is a way to make bread available to the masses.
**Brood is geweldig.** Het is: • Makkelijk te maken • Veelzijdig • Heerlijk **Het probleem met brood:** • Moeilijk in één stuk te eten • Zelf snijden is vervelend • De plakjes die je zelf snijdt zijn niet uniform van dikte Conclusie: brood is geweldig, maar het is moeilijk en tijdrovend om te eten. Het is duidelijk dat een nieuwe manier broodnodig is.
Having established that bread is amazing, yet surrounded by problems, we set forth to solve the obvious one: having bakers slice it beforehand. However, this would add to labor cost, making bread more expensive. A better idea is to invest in a machine that can slice bread before packaging it. Reports have come in from Davenport, Iowa that such a machine is in the making.
Nu we hebben vastgesteld dat brood weliswaar geweldig is, maar doorspekt met problemen, zijn we begonnen met de voor de hand liggende oplossing: bakkers het van tevoren te laten snijden. Dit zou echter de arbeidskosten verhogen, waardoor brood duurder wordt. Een beter idee is om te investeren in een machine die brood kan snijden voordat het wordt verpakt. Uit Davenport, Iowa zijn berichten binnengekomen dat een dergelijke machine in de maak is.
**From _The National Bugle Enquirer Times_** _Search is on for new metaphor for innovation_ **Cupertino** – It seems the bell has tolled for the concept of ‘the wheel’ as a benchmark for human ingenuity. Instead, the search is on for a new metaphor to describe the crazy ideas inventors can come up with. Experts in the field of inventionism have already decided that the circular object no longer can maintain a stable position as forward thinking rolemodel. “I mean, it wasn't even invented for vehicles. The ancient Mesopotamians used them for creating pottery.” says history buff Robert Ignacious Peter van Winkle. And so, a challenge has been issued to the scientific world: come up with something inventive, darn it. A prompt has been created. Van Winkle: ”We feel it's probably good to be forward thinking and futureproof this idea. So that when something better comes along, people should be able to say ‘This is the best thing since X.’ X being the amazing invention we're looking for, of course.”
**Uit _The National Bugle Enquirer Times_** _Op zoek naar nieuwe metafoor voor innovatie_ **Cupertino** – Het lijkt erop dat de laatste ronde is ingegaan voor het concept 'het wiel' als maatstaf voor menselijk vernuft. In plaats daarvan is de zoektocht begonnen naar een nieuwe metafoor om de gekke ideeën te beschrijven die uitvinders kunnen bedenken. Deskundigen op het gebied van het inventisme hebben al besloten dat het cirkelvormige object niet langer een stabiele positie kan behouden als vooruitdenkend rolmodel. ”Ik bedoel, het is niet eens uitgevonden voor voertuigen. De oude Mesopotamiërs gebruikten ze voor het maken van aardewerk.”, zegt geschiedenisfanaat Robbert Ignatius Peter van Winkel. En zo staat de wetenschappelijke wereld dus voor een uitdaging: bedenk eens iets inventiefs, verdorie. Er is een punt gemaakt. Van Winkel: “We vinden dat het waarschijnlijk goed is om vooruit te denken en dit idee toekomstbestendig te maken. Zodat wanneer er iets beters langskomt, mensen zullen zeggen: ‘Dit is het beste sinds X.’ Waarbij X natuurlijk de geweldige uitvinding is waar we naar op zoek zijn.”
Overview of the problem
Overzicht van het probleem
The solution
De oplossing
Clipping
Knipsel
Wheels are amazing, but the product category is so old and stale that it‘s up for disruption. Some ideas: • New shapes? How about a sick octagon? • 3D: Wheels are notoriously two-dimensional. Maybe introduce a new dimension? Think about rolling around on a couple of icosahedra. That would be a critical hit! • 4D wheels???? (Need to come back to this)
Wielen zijn verbluffend, maar de productcategorie is zo oud en muf dat het vraagt om disrupt. Enkele ideeën: • Nieuwe vormen? Misschien een gave achthoek? • 3D: wielen zijn notoir tweedimensionaal. Misschien een nieuwe dimensie introduceren? Hoe zou het zijn om rond te rollen op een paar icosahedra. Dat zou een groot succes zijn! • 4D wielen ???? (Kom ik op terug)
The Wheel 2
Het wiel 2
Books
Boeken
Bread
Brood
Film + TV
Films + TV
Gym
Gym
Meetings
Vergaderingen
Music
Muziek
My Great Idea
Mijn geweldige idee
Other
Overige
Podcasts
Podcasts
Recipes
Recepten
To Do
Te doen
Travel
Reizen
Capture Everything.
Leg alles vast.
Position the document in view.
Plaats het document in de beeld.
Auto
Auto
Cancel
Annuleer
Collect the Sleeping Bags
Slaapzakken ophalen
Draw Your Conclusions.
Schets een goed beeld.
Get Attached to Your Notes.
Raak gehecht aan je notities.
Light Notes. Dark Notes.
Lichte notities. Donkere notities.
Past. Present. Future.
Past. Present. Future.
Plan for the Future. Live in the Moment. Refer to the Past.
Plan voor de toekomst. Beleef het moment. Refereer aan het verleden.
A Quick Reminder.
Een snelle herinnering.
Personal
Privé

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.