Work
Työ
Blog Posts
Oma blogi
Diary
Päiväkirja
Doctor
Lääkäri
Household
Kotityöt
Marketing
Markkinointi
Movies to Watch
Katsottavat elokuvat
School
Koulu
Strategy Planning
Strategiasuunittelu
Team Meetings
Tiimikokoukset
Proposals
Ehdotukset
Vacation
Loma
Tag. Link. List.
Merkintä. Linkki. Lista.
Take Notes. Date Notes.
Kirjoita muistiinpanoja. Hallitse aikaasi.
Text with Style.
Tekstin tyyli.
Time Travel through Projects.
Aikamatkaa projektiesi läpi.
Copyright © 2020 Drew McCormack. All rights reserved.
Copyright © 2020 Drew McCormack. Kaikki oikeudet pidätetään.
Unlock premium features on macOS, iOS, and iPadOS
No translations found
Premium Features macOS, iOS, and iPadOS
No translations found
Agenda also supports Apple Pencil, so you can write your notes by hand, or draw diagrams.
Agenda tukee Apple Pencilin käyttöä, jotta voit kirjoittaa muistiinpanoja käsin tai piirtää kaavioita.
DRAWN AND ATTACHED TO AGENDA
PIIRRETTY JA LIITETTY AGENDAAN
Unlock premium features for iOS and iPadOS devices
No translations found
Premium Features for iOS and iPadOS
iOS Premium ominaisuudet
Agenda for iOS and iPadOS
No translations found
See Console for Localizations
Käännökset Konsolissa
Even better, any features we add in the 12 months following your purchase are included, and permanently unlocked as well. All yours to keep.
Vielä parempi, kaikki ominaisuudet jotka lisäämme kahdentoista kuukauden sisällä ostostasi, kuuluvat hintaan ja ovat saatavilla sinulle pysyvästi.
Agenda support styles like headings, lists, tables, indented blocks, and preformatted text. You focus on the content, and leave Agenda to handle the appearance.
Agenda tukee eri tyylejä, kuten otsikoita, luetteloita, sisennettyjä lohkoJa ja esimuotoiltua tekstiä. Sinä keskityt sisältöön ja Agenda hoitaa ulkomuodon.
Unlock premium features on macOS, iOS, and iPadOS
No translations found
Premium Features macOS, iOS, and iPadOS
No translations found
Agenda for macOS
No translations found
Agenda is a notes app that has excellent support for tasks. It supports different list styles, including checklists, and allows mixing tasks with more extensive notes.
Agenda on muistiinpanosovellus joka tukee erinomaisesti tehtäviä. Voit käyttää erilaisia listan tyylejä, mm. tarkastuslistoja, ja mahdollistaa tehtävien sekoittamisen laajempiin muistiinpanoihin.
You can attach dates to individual notes, and even link them to events in your calendar. But you can also put them “On the Agenda”.
Voit liittää päivämääriä yksittäisiin muistiinpanoihisi ja jopa linkittää niitä kalenterisi tapahtumiin. Mutta voit myös lisätä ne ”Agendaasi”.
GET ATTACHED TO AGENDA
No translations found
You can easily add file attachments to notes, which then sync across your devices. Files can be previewed, and images displayed as thumbnails or full-sized.
Voit helposti lisätä liitteitä muistiinpanoihisi, jotka synkronoidaan kaikkiin laitteisiisi. Tiedostoja voi esikatsella ja kuvat näytetään pienoiskuvana tai täysikokoisena.
The notes in Agenda are beautifully styled, and include powerful features like images, file attachments, tags, lists, and links. You can even connect your notes to events in your calendar, and add due reminders to your tasks.
No translations found
Nobody wants data silo-ed on one device, so Agenda has apps for Mac, iPad, and iPhone, and they sync up via your iCloud or Dropbox account.
Kukaan ei halua säilyttää tietojaan vain yhdellä laitteella, joten Agendalla on omat sovellukset Macille, iPadille ja iPhonelle, ja voit synkronoida ne kaikille laitteillesi iCloud- tai Dropbox-tiliesi avulla.
Agenda is a date-focused note taking app for macOS, iPadOS, and iOS, which helps you plan and document your projects. Agenda gives you a complete picture of past, present and future, driving your projects forward.
Agenda on päivämääriin keskittynyt muistiinpanosovellus macOS-, iPadOS- ja iOS-käyttöjärjestelmille, joka auttaa sinua suunnittelemaan ja dokumentoimaan projektisi. Agenda antaa sinulle täydellisen kuvan menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta, ajaen projektejasi eteenpäin.
Styles include headings, lists, indented blocks, and preformatted text. You focus on the meaning of your notes, and leave Agenda to handle the appearance.
No translations found
The resulting documents look fantastic, and can be converted to other formats like Markdown and HTML.
Dokumenttisi näyttävät erinomaisilta ja voidaan muuntaa eri formaatteihin, kuten esimerkiksi Markdown ja HTML.
Agenda is free, with no time limits. You can use it forever, at no cost.
Agenda on ilmainen, ilman rajoituksia. Voit käyttää sitä aina, ilmaiseksi.
Agenda’s unique timeline approach to organizing notes gives your projects momentum. While other apps focus specifically on the past, present, or future, Agenda is the only notes app that keeps track of each in a single timeline.
Agendan ainutlaatuinen aikajanaan keskittyminen muistiinpanojen järjestämiseen antaa projektillesi vauhtia. Vaikka muut sovellukset keskittyvät nimenomaan menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen, Agenda on ainoa muistiinpanosovellus, joka seuraa kutakin yhdessä aikajanassa.
Agenda does offer extra premium features that require an In App Purchase. If you decide to purchase an upgrade, you permanently unlock all current features across all of your eligible devices.
No translations found
There is also direct integration with the Reminders app, so you can add reminders with a due date to any task.
No translations found
Introducing Agenda, the award-winning elegant new take on notes.
No translations found
notes,note,taking,calendar,date,dates,agenda,text,editing,editor,tasks,projects,reminders,lists
muistiinpano,muistio,kalenteri,päiväkirja,agenda,teksti,kirjoittaminen,tehtävät,listat,projekti,muistutukset
MANY DEVICES, ONE AGENDA
MONTA LAITETTA, YKSI AGENDA
THE 'MEANING FULL' TEXT EDITOR
No translations found
NOTE-ALLY ORGANIZED
No translations found
Notes that are On the Agenda are given special status. They get added to an overview in the sidebar so you can find them in a flash.
No translations found
Group your projects into categories to make them easier to find, and order the notes for each project however you choose. You can drag them around, apply dates, or use a mixed approach. You can also collapse notes to save space.
No translations found

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.