Kontrolní seznam
No translations found
Kopírovat neoznačené
No translations found
Archivovat projekt
No translations found
Vyjmout neoznačené
No translations found
Přesunout označené nahoru
No translations found
Rozdělit
No translations found
Rychle otevřít...
No translations found
Kontrolní seznam
No translations found
Označit jako zkontrolované
No translations found
Označit vše jako zkontrolované
No translations found
Duplikovat
No translations found
Duplikovat poznámku
No translations found
Duplikovat poznámku
No translations found
Rozdělit
No translations found
Duplikovat
No translations found
Rozdělit poznámku
No translations found
Řešení
해결책
Přichytit
자르기
Knihy
Film + TV
영화 + TV
Posilovna
체육관
Schůzky
미팅
Hudba
음악
Má skvělá myšlenka
나의 훌륭한 아이디어
Další
기타
Podcasty
팟캐스트
Recepty
레시피
To Do
할 일
Cestovat
여행
Vše zachytit.
모든 것을 캡쳐하기.
Auto
자동
Zrušit
취소
Světlé poznámky. Tmavé poznámky.
라이트 모드. 다크모드.
Minulost. Přítomnost. Budoucnost.
과거. 현재. 미래.
Rychlá připomínka.
빠른 미리알림.
Osobní
개인사항

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.