Plik RTF
No translations found
Lista zadań
No translations found
Kopiuj niezaznaczone
No translations found
Zarchiwizuj Projekt
No translations found
Usuń niezaznaczone
No translations found
Przenieś zaznaczone na dół
No translations found
Podziel
No translations found
Szybkie otwarcie
No translations found
Lista zadań
No translations found
Oznacz jako sprawdzone
No translations found
Oznacz wszystkie jako sprawdzone
No translations found
Duplikuj
No translations found
Wydobądź tekst
No translations found
Duplikuj notatkę
No translations found
Duplikuj notatkę
No translations found
Rozdziel
No translations found
Duplikuj
No translations found
Podziel notatkę
No translations found
**Chleb jest niesamowity.** Jest: • Łatwy do zrobienia • Uniwersalny • Pyszny **Problem z chlebem:** • Trudno go zjeść w jednym kawałku • Samodzielne krojenie go jest irytujące • Plastry, które sam kroisz, nie mają jednakowej grubości Podsumowując: chleb jest niesamowity, ale bywa trudny w przygotowaniu do konsumpcji. Potrzebujemy sposobu, aby chleb stał się bardziej przystępny dla wszystkich.
**빵의 훌륭한 점:** - 만들기 쉽다 - 다용도로 활용할 수 있다 - 맛있다 **빵의 문제점:** - 자르지 않고 먹기엔 너무 크다 - 자르기에 번거롭다 - 일정한 두께로 자르기 힘들다 결론적으로, 빵은 훌륭하지만, 먹기 쉽지 않거나, 먹는 데에 시간을 들여야 한다. 따라서 우리는 빵을 자르지 않고 먹을 수 있는 방법을 찾아야 한다.
Po ustaleniu, że chleb jest niesamowity, ale ma swoje wyzwania, postanowiliśmy rozwiązać oczywisty problem: poprosiliśmy piekarzy o jego pokrojenie. Zwiększyłoby to jednak koszty pracy, przez co chleb stałby się droższy. Lepszym pomysłem jest zainwestowanie w maszynę, która kroi chleb przed zapakowaniem. Z Davenport w stanie Iowa napłynęły doniesienia, że powstaje taka maszyna.
빵은 훌륭하지만 문제점들도 있다는 점을 파악한 후 우리는 그 중 명백한 이슈를 해결하고자 했다. 제빵사가 빵을 잘라서 주도록 하는 것이다. 하지만 이렇게 할 경우 인건비 상승으로 빵가격도 오를 수밖에 없을 것이다. 빵을 포장하기 전에 잘라주는 장비를 구입하는 게 더 나은 방법이다. Iowa주의 Davenport에서 그런 장비를 제조 중이라는 기사가 있었다.
**Z _The National Bugle Enquirer Times _** _ Trwa wyszukiwanie nowej metafory innowacji_ **Cupertino** - Wygląda na to, że koncepcja „koła” przestaje być punktem odniesienia dla ludzkiej pomysłowości. Zamiast tego, poszukuje się nowej metafory opisującej szalone pomysły, które mogą wymyślić wynalazcy. Eksperci w dziedzinie inwencjonizmu już zdecydowali, że okrągły przedmiot nie może już dłużej utrzymywać stabilnej pozycji jako przyszłościowego modelu tej roli. „To znaczy, nawet nie wymyślono go do pojazdów. Starożytni Mezopotamczycy używali kół do wyrobu ceramiki,” mówi miłośnik historii Robert Ignacious Peter van Winkle. I tak światu naukowemu zostało rzucone wyzwanie: wymyśl coś pomysłowego, do cholery. Van Winkle mówi: „Uważamy, że prawdopodobnie dobrze jest myśleć przyszłościowo i zabezpieczać ten pomysł. Tak więc, gdy pojawi się coś lepszego, ludzie powinni móc powiedzieć: „To najlepsza rzecz od czasu X.” X to oczywiście niesamowity wynalazek, którego szukamy.”.
**_The National Bugle Enquirer Times_** _혁신에 대한 새로운 은유를 찾아서_ **Cupertino** – 인간의 천재성을 판단하는 기준으로 '바퀴'가 널리 사용되어 왔다. 그러나 발명가들의 뛰어난 아이디어를 표현하기 위한 새로운 은유를 모색하는 움직임이 포착되고 있다. 발명 분야의 전문가들은 바퀴가 진보의 롤모델로서 더 이상 적합하지 않다고 판단하고 있다. “그러니까 바퀴는 애초에 이동수단으로서 개발된 게 아니었어요. 고대 메소포타미아인들은 바퀴를 도자기를 만드는 데 사용했다니까요.” 역사 애호가 Robert Ignacious Peter van Winkle의 주장이다. 그리하여 과학계에는 다음과 같은 도전과제 생겼다. "빌어먹게 독창적인 아이디어를 생각해 낼 것!" 명령 프롬프트가 생성된 셈이다. Van Winkle의 말을 인용하자면 다음과 같다: ”우리는 진보적이고 미래에도 활용될 수 있는 은유를 찾고 있습니다. 이를테면 뭔가 더 좋은 것이 발명되면, 'X 이후로 최고의 것'과 같이 표현할 수 있도록 말이지요. 물론 X는 우리가 추구하는 훌륭한 발명품을 의미합니다."
Opis problemu
문제점 보기
Rozwiązanie
해결책
Wycinek
자르기
Koła są niesamowite, ale kategoria tego produktu jest tak stara i przestarzała, że grozi to zakłóceniami. Kilka pomysłów: • Nowe kształty? A może chory ośmiokąt? • 3D: Koła są notorycznie dwuwymiarowe. Może wprowadzić nowy wymiar? Pomyśl o przetaczaniu się po kilku dwudziestościanach. To byłby strzał! • koła 4D ???? (Muszę do tego wrócić)
바퀴는 훌륭하지만 바퀴의 제품 카테고리는 너무 낡고 진부해서 뜯어고쳐야 한다. 아이디어들: - 새로운 형태? 팔각형은 어떨까? - 3D: 바퀴는 2차원적이다. 새 차원을 적용해보는 건 어떨까? 정이십면체들을 굴리는 것을 생각해볼 것. 대박날 수 있음! - 4D 바퀴????(나중에 다시 생각해볼 것)
Koło 2
바퀴 버전2
Książki
Chleb
Film + Telewizja
영화 + TV
Siłownia
체육관
Spotkania
미팅
Muzyka
음악
Mój Wspaniały Pomysł
나의 훌륭한 아이디어
Inne
기타
Podkasty
팟캐스트
Przepisy
레시피
Do Zrobienia
할 일
Podróż
여행
Uchwyć wszystko.
모든 것을 캡쳐하기.
Pozycjonuj dokument w widoku
문서 배치하기.
Automatycznie
자동
Anuluj
취소
Zbierz śpiwory
침낭 모으기
Narysuj swoje wnioski.
결론짓기.
Przyłącz się do swoich Notatek.
노트에 첨부하기.
Jasne Notatki. Ciemne Notatki.
라이트 모드. 다크모드.
Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.
과거. 현재. 미래.
Planuj na Przyszłość. Żyj w tym momencie. Odnoś się do przeszłości.
미래를 계획하다. 순간을 살다. 과거를 돌이키다.
Szybkie Przypomnienie.
빠른 미리알림.
Osobiste
개인사항

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.