Fang alt.
모든 것을 캡쳐하기.
Auto
자동
Avbryt
취소
Samle soveposene
침낭 모으기
Trekk konklusjonene dine.
결론짓기.
Bli knyttet til notatene dine.
노트에 첨부하기.
Lyse notater. Mørke notater.
라이트 모드. 다크모드.
Fortid. Nåtid. Fremtid.
과거. 현재. 미래.
Planlegg for fremtiden. Lev i øyeblikket. Se tilbake på fortiden.
미래를 계획하다. 순간을 살다. 과거를 돌이키다.
En kjapp påminnelse.
빠른 미리알림.
Personlig
개인사항

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.