Cái nhìn tổng thể vấn đề
No translations found
Giải pháp
No translations found
Bánh xe 2
No translations found
Sách
No translations found
Bánh mì
No translations found
Phim + TV
No translations found
Thể dục
No translations found
Cuộc họp
No translations found
Âm nhạc
No translations found
Ý tưởng lớn của tôi
No translations found
Khác
No translations found
Công thức nấu ăn
No translations found
Cần làm
No translations found
Du lịch
No translations found
Định vị tài liệu vào đúng vị trí.
Kohdista dokumentti näyttöön.
Tự động
Auto
Huỷ
Peru
Quá khứ. Hiện tại. Tương lai.
Menneet. Nykyiset. Tulevat.
Cá nhân
Henkilökohtainen

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.