Cái nhìn tổng thể vấn đề
Cái nhìn tổng thể vấn đề
Giải pháp
Giải pháp
Bánh xe 2
Bánh xe 2
Sách
Sách
Bánh mì
Bánh mì
Phim + TV
Phim + TV
Thể dục
Thể dục
Cuộc họp
Cuộc họp
Âm nhạc
Âm nhạc
Ý tưởng lớn của tôi
Ý tưởng lớn của tôi
Khác
Khác
Công thức nấu ăn
Công thức nấu ăn
Cần làm
Cần làm
Du lịch
Du lịch
Định vị tài liệu vào đúng vị trí.
Định vị tài liệu vào đúng vị trí.
Tự động
Tự động
Huỷ
Huỷ
Quá khứ. Hiện tại. Tương lai.
Quá khứ. Hiện tại. Tương lai.
Cá nhân
Cá nhân

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.