Cái nhìn tổng thể vấn đề
문제점 보기
Giải pháp
해결책
Bánh xe 2
바퀴 버전2
Sách
Bánh mì
Phim + TV
영화 + TV
Thể dục
체육관
Cuộc họp
미팅
Âm nhạc
음악
Ý tưởng lớn của tôi
나의 훌륭한 아이디어
Khác
기타
Công thức nấu ăn
레시피
Cần làm
할 일
Du lịch
여행
Định vị tài liệu vào đúng vị trí.
문서 배치하기.
Tự động
자동
Huỷ
취소
Quá khứ. Hiện tại. Tương lai.
과거. 현재. 미래.
Cá nhân
개인사항

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.