Ryktekslêer
No translations found
Oorsiglys
No translations found
Kopieer nie-afgemerk
No translations found
Argiveer projek
No translations found
Knip nie-afgemerk
No translations found
Skuif afgemerk na onder
No translations found
Splits
No translations found
Open vinnig…
No translations found
Oorsiglys
No translations found
Markeer as afgemerk
No translations found
Markeer alles as afgemerk
No translations found
Dupliseer
No translations found
Ekstraheer teks
No translations found
Dupliseer nota
No translations found
Dupliseer nota
No translations found
Splits
No translations found
Dupliseer
No translations found
Splits nota
No translations found
**Brood is wonderlik.** Dit is: • Maklik om te maak • Veelsydig • Heerlik **Die probleem met brood:** • Moeilik om in een stuk te eet • Self sny is ergerlik • Die selfgesnyde snye is nie eenvormig in dikte nie Gevolgtrekking: brood is wonderlik, maar dit is moeilik en tydrowend om te eet. Dit is duidelik dat ’n nuwe manier broodnodig is.
**빵의 훌륭한 점:** - 만들기 쉽다 - 다용도로 활용할 수 있다 - 맛있다 **빵의 문제점:** - 자르지 않고 먹기엔 너무 크다 - 자르기에 번거롭다 - 일정한 두께로 자르기 힘들다 결론적으로, 빵은 훌륭하지만, 먹기 쉽지 않거나, 먹는 데에 시간을 들여야 한다. 따라서 우리는 빵을 자르지 않고 먹을 수 있는 방법을 찾아야 한다.
Noudat vasgestel is dat brood wonderlik is, maar met probleme deurskep is, het ons begin met die voor die hand liggende oplossing: Bakkers sny dit voor die tyd. Dit sal egter die arbeidskoste opstoot waardeur brood duurder sal wees. ’n Beter idee is om te belê in ’n masjien wat die brood kan sny voor dit verpak word. Uit Davenport, Iowa word berig dat ’n derglike masjien ontwikkel word.
빵은 훌륭하지만 문제점들도 있다는 점을 파악한 후 우리는 그 중 명백한 이슈를 해결하고자 했다. 제빵사가 빵을 잘라서 주도록 하는 것이다. 하지만 이렇게 할 경우 인건비 상승으로 빵가격도 오를 수밖에 없을 것이다. 빵을 포장하기 전에 잘라주는 장비를 구입하는 게 더 나은 방법이다. Iowa주의 Davenport에서 그런 장비를 제조 중이라는 기사가 있었다.
**Uit _Die Transvaler Ondersoekgaset_** _Op soek na nuwe metafoor vir innovasie_ **Cupertino** – Dit kom voor of die doodsklok gelui het vir ‘die wiel’ as maatstaf vir menslike vernuf. In plaas daarvan is die soektog na ’n nuwe metafoor vir waarmee uitvinders vorendag kom, van stapel gestuur. Kundiges op die gebied van vindingrykheid het al besluit dat die ronde voorwerp nie meer ’n stabiele posisie as innovasierolmodel kan handhaaf nie. “Die wiel is dan nie eers vir voertuie uitgevind nie. Die Mesopotamiërs van ouds het dit vir die maak van erdewerk gebruik”, sê geskiedkundige Robert Ignatius Pieter van Winkel. En so staan die wetenskaplike wêreld dus voor ’n uitdaging: Bedink tog iets vindingryks. ’n Punt is gemaak. Van Winkel: “Ons meen dit is waarskynlik goed om vooruit te dink en die idee toekomsbestand te maak. Wanneer iets beters dan verskyn sal mense sê: ‘Dit is die beste ding sedert X.’ X is natuurlik die uitvinding waarna ons soek.”
**_The National Bugle Enquirer Times_** _혁신에 대한 새로운 은유를 찾아서_ **Cupertino** – 인간의 천재성을 판단하는 기준으로 '바퀴'가 널리 사용되어 왔다. 그러나 발명가들의 뛰어난 아이디어를 표현하기 위한 새로운 은유를 모색하는 움직임이 포착되고 있다. 발명 분야의 전문가들은 바퀴가 진보의 롤모델로서 더 이상 적합하지 않다고 판단하고 있다. “그러니까 바퀴는 애초에 이동수단으로서 개발된 게 아니었어요. 고대 메소포타미아인들은 바퀴를 도자기를 만드는 데 사용했다니까요.” 역사 애호가 Robert Ignacious Peter van Winkle의 주장이다. 그리하여 과학계에는 다음과 같은 도전과제 생겼다. "빌어먹게 독창적인 아이디어를 생각해 낼 것!" 명령 프롬프트가 생성된 셈이다. Van Winkle의 말을 인용하자면 다음과 같다: ”우리는 진보적이고 미래에도 활용될 수 있는 은유를 찾고 있습니다. 이를테면 뭔가 더 좋은 것이 발명되면, 'X 이후로 최고의 것'과 같이 표현할 수 있도록 말이지요. 물론 X는 우리가 추구하는 훌륭한 발명품을 의미합니다."
Oorsig van die probleem
문제점 보기
Die oplossing
해결책
Knipsel
자르기
Wiele is wonderlik, maar die produkkategorie is so oud en muf dat dit nou omver gewerp moet word. ’n Paar ideë: • Nuwe vorms? Dalk ’n uitstekende agthoek? • 3D: wiele is soos almal weet tweedimensioneel. Dalk ’n nuwe dimensie bekendstel? Hoe sou dit wees om rond te rol op ’n paar ikosahedrons. Dit sou ’n reusesukses wees! • 4D wiele ???? (Ek moet later weer hieraan dink)
바퀴는 훌륭하지만 바퀴의 제품 카테고리는 너무 낡고 진부해서 뜯어고쳐야 한다. 아이디어들: - 새로운 형태? 팔각형은 어떨까? - 3D: 바퀴는 2차원적이다. 새 차원을 적용해보는 건 어떨까? 정이십면체들을 굴리는 것을 생각해볼 것. 대박날 수 있음! - 4D 바퀴????(나중에 다시 생각해볼 것)
Die wiel 2
바퀴 버전2
Boeke
Brood
Rolprent + TV
영화 + TV
Oefen
체육관
Vergaderings
미팅
Musiek
음악
My puik idee
나의 훌륭한 아이디어
Ander
기타
Podsendings
팟캐스트
Resepte
레시피
Te doen
할 일
Reis
여행
Vang alles vas.
모든 것을 캡쳐하기.
Plaas die dokument in die beeld.
문서 배치하기.
Outo
자동
Kanselleer
취소
Haal die slaapsakke
침낭 모으기
Skets ’n goeie beeld.
결론짓기.
Raak geheg aan u notas.
노트에 첨부하기.
Ligte Notas. Donker Notas.
라이트 모드. 다크모드.
Verlede. Hede. Toekoms.
과거. 현재. 미래.
Beplan vir die Toekoms. Lewe in die Hede. Verwys na die Verlede
미래를 계획하다. 순간을 살다. 과거를 돌이키다.
’n Vinnige Herinnering.
빠른 미리알림.
Persoonlik
개인사항

Agenda App invites you to become a translator to help them translate their iPhone/iPad App project.

Sign up for free or login to start contributing.